Nửa đời phù dung, nửa đời sen

Đọc truyện

CHƯƠNG 1.1:  THÁNH SỦNG NGUYÊN QUÝ NHÂN (1)
CHƯƠNG 1.2: THÁNH SỦNG NGUYÊN QUÝ NHÂN (2)
CHƯƠNG 2: MỸ NHÂN MẮC PHONG HÀN
CHƯƠNG 3:  TRONG HOÀN CẢNH NGUY HIỂM
CHƯƠNG 4: CHỜ HOA, HOA NỞ
CHƯƠNG 5: HAI ĐÓA HOA KIỀU MỴ
CHƯƠNG 6: TỶ THÍ
CHƯƠNG 7: ÂM MƯU BẮT ĐẦU
CHƯƠNG 8: NGUYÊN QUÝ NHÂN CÓ BẦU
CHƯƠNG 9: TẢN BỘ TRONG HOA VIÊN
CHƯƠNG 10: LÃNH CUNG
CHƯƠNG 11: QUYẾT ĐỊNH XÓA BỎ CÁI GAI TRONG LÒNG
CHƯƠNG 12: ĐAU ĐỚN
CHƯƠNG 13: TỨC GIẬN
CHƯƠNG 14: TÌNH THẾ BẤT ĐẮC DĨ
CHƯƠNG 15: TÌNH NHƯ NƯỚC DÂNG
CHƯƠNG 16: TÌNH Ý NHƯ TƠ
CHƯƠNG 17: ĐỒNG TÂM LIÊN Y
CHƯƠNG 18: ĐẺ NON
CHƯƠNG 19: SUY NGHĨ
CHƯƠNG 20 BỆNH NẶNG
CHƯƠNG 21: TÌNH RỰC LỬA
CHƯƠNG 22: DẠY DỖ
CHƯƠNG 23: LÀM HƯ
CHƯƠNG 24: TẬN CÙNG THẾ GIỚI
CHƯƠNG 25: MONG NGÓNG TRỞ VỀ
CHƯƠNG 26: KHÔNG THỂ KHỐNG CHẾ
CHƯƠNG 27: GHEN NGHIỆN
CHƯƠNG 29: TRÔI QUA
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31: THÀNH KHÔNG
CHƯƠNG 32: TÂM MA
CHƯƠNG 33 KHÔNG HỐI HẬN
CHƯƠNG 34: CỰC KỲ ĐAU ĐỚN
CHƯƠNG 35: KẾT CỤC

Leave a comment